Bách Tùng Khai Trương Chi Nhánh Tại Đà Nẵng

Nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất. Bách Tùng thành lập chi nhánh tại 58 Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 
Một số hình ảnh khai trương chi nhánh: