connector

Mã sản phẩm:

Size:phi 12 dài 26

Nhà sản xuất:Bach Tung

Mô tả: Vật liệu C3604BD

Mô tả chi tiết

Sản phẩm khác