Lot hàng sử dụng trong máy nén dầu

Mã sản phẩm: BT01

Size:50-200

Nhà sản xuất:Bách Tùng

Mô tả: Vật liệu: S50C; Dung sai: Những chi tiết ổ đỡ bạc đạn đạt dung sai H6/k6

Mô tả chi tiết

Sản phẩm khác