Contact

Main Office :
Số 10 đường 15 , P.Tân Kiểng, Q.7, TPHCM

Factory:
144/46 Thong nhat stress, Đông Hòa Ward, Thị xã Dĩ An, Huyện Dĩ An, Bình Dương Province
info@bachtung.vn
Phone: 0274 – 377.2293   Fax: 0274 - 3772294Xem Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng ở bản đồ lớn hơn